Woordje uitleg

Zoals bekend is de vaste keerzijde van onze sportmedaille, de sponsoring voor AZG.

Elke dag opnieuw kunnen we zien dat noodhulpverlening geen luxe is, maar bittere noodzaak. Hoewel er in de wereld op permanente basis honderden noodsituaties blijven bestaan, wordt de publieke opinie vaak enkel nog wakker geschud door verschrikkelijke rampen.

Toch kun je dat de ‘gewone’ mensen moeilijk verwijten: het is immers niet omdat we hier in het ‘rijke’ Westen leven, dat iedereen zich een rijke Westerling kan noemen. Zeker niet in de economisch mindere tijden die we nu kennen.

Ondanks dat hebben we hier nog steeds de ruimte en de mogelijkheden om te kunnen verhelpen aan nog grotere ellende elders. Op basis van een gedeelde, ‘vanzelfsprekende’ bezorgdheid tegenover alle vormen van menselijk lijden, onrecht, armoede, gebrek aan zorg,… Er gelden voor alle mensen op aarde levensbehoeften die onontbeerlijk zijn om een menswaardig leven te leiden. Een gemis aan die primaire levensbehoeften is al een vorm van armoede en onrecht op zich.

De oorzaken ervan zijn natuurlijk even verscheiden als complex, vaak in een nefaste kringloop van oorzaak en gevolg. En of het nu gaat over accidenteel onrecht of armoede, of structureel, of een gevolg van oorlog, haat, onverschilligheid of foute gedragingen, … we worden er als mens én als samenleving mee geconfronteerd.

Veel beter dan er een moreel oordeel over te vellen, moeten we onszelf blijven verplichten om hiertegen in opstand te komen. We mogen aanvallen op de menselijke waardigheid nooit accepteren en ons niet settelen in onverschilligheid of berusting. Dat is de ethiek van menselijke solidariteit.

AZG heeft partij gekozen voor de hulpbehoevenden en doet daarin consequent verder, als neutrale, onpartijdige en onafhankelijke organisatie voor humanitaire hulp. Ze verlenen hulp aan volkeren in nood, aan slachtoffers van menselijke of natuurrampen en van oorlogsgeweld en doen dit zonder enig onderscheid van ras, religie, levensbeschouwing of politieke opvatting. Het is dan ook geen toeval dat AZG op vele plaatsen in de wereld al veel langer actief is, voor de camera’s dat bij rampen kunnen laten zien…

Wij als Cyclosporters voor AZG, willen hen daarin ondersteunen met zichtbaarheid en financiële hulp. Daarom een zeer warme oproep om naar aanleiding van ons nieuwe sportproject in september 2016, ook opnieuw het beste van onszelf te geven voor het bijeenbrengen van sponsoringsgeld voor AZG.

Later komen we op deze sponsoring voor AZG zeker nog terug in onze Nieuwsflashes. Maar denk al zeker na over de mogelijkheden voor sponsoring. Die zijn quasi eindeloos: brieven naar vrienden, bekenden, collega’s…, sponsoring per kilometer of per hoogtemeter, gesponsorde fietstocht of sportevenement, daguitstap, toneelstuk, weddenschappen, voordracht, wafelfestijn, tuinparty, BBQ, tombola, fuif, verkoop van plantjes of van de AZG-Klik-Klak-doosjes enz. Binnen de grenzen van de redelijkheid is er bijna niets te gek om te bedenken om sponsoringgeld te verzamelen. Op de openingbriefing en later kunnen we ongetwijfeld ideeën uitwisselen.

Vraag gerust iets aan familie, vrienden of bekenden: ze hebben meestal erg veel sympathie en bewondering voor jouw inspanningen op sportief én op sponsoringvlak!

Het sponsoringgeld dat je aanbrengt, gaat integraal en rechtstreeks naar Artsen Zonder Grenzen. Jij zelf, wij allemaal, dragen immers zelf alle kosten voor onze fietsprojecten.

Mochten jullie nog meer of andere info nodig hebben over de sponsoring, aarzel niet om ons dat te vragen! Kijk ook eens op www.azg.be voor recent nieuws en alle info over de activiteiten, financiering e.d. van AZG, eventueel ook ten behoeve van je sponsors. En ook: mocht jouw bedrijf of organisatie het echt erg groots zien om ons project te sponsoren, dan kunnen we jou en/of henzelf desgewenst rechtstreeks in contact brengen met AZG.

Om je alvast een hart onder de riem te steken: volgende bedragen fietsten wij als Cyclosporters voor AZG sinds 2000 reeds bijeen voor AZG (afgeronde bedragen), met als absolute koploper Frankrijk 2016!:

Frankrijk 2016: 41.810 EUR !!!