Sponsorrekening

Er is slechts één bankrekening waarop via dit project, sponsoringsgeld voor Artsen Zonder Grenzen kan worden overgemaakt:   
IBAN:
 BE45 1420 5130 0089
BIC: GEBA BE BB
Op naam van:
 Sporters voor AZG, Gewijde-Boomstraat 46 – 1050 BRUSSEL met vermelding:  ‘Marmotte 2024

(Bij je sponsors zeker aandringen op beide vermeldingen, anders kunnen we je onmogelijk laten weten wie je heeft gesponsord)   Het sponsoringsgeld dat je aanbrengt, gaat rechtstreeks en integraal naar Artsen Zonder Grenzen.  

Fiscaal attest

Voor België geldt dat een fiscaal attest verkrijgbaar is voor stortingen vanaf 40 EUR. Jouw sponsor (particulier of bedrijf) kan -vanaf 40 EUR- slechts een fiscaal attest bekomen van AZG wanneer het gaat over een bankoverschrijving naar de AZG-sponsoringrekening, vanaf zijn/haar eigen bankrekening (meerdere stortingen t.v.v. AZG vanwege eenzelfde persoon worden per burgerlijk jaar samengeteld om evt. het bedrag van 40 EUR te bereiken). Bovendien: een fiscaal attest kan enkel worden uitgereikt indien er geen enkele tegenprestatie staat tegenover de sponsoringgift, ook niet in natura. Reclame als tegenprestatie, of een geschenk, een T-shirt, een tombolaprijs enz. zijn uit den boze voor het bekomen van een attest. Dergelijke initiatieven en acties zijn natuurlijk prima en dikwijls de beste manier om geld in te zamelen, maar de deelnemers kunnen er geen attest voor krijgen. 

Een attest kan dus enkel worden verkregen via een storting op de bovenvermelde AZG-sponsoringrekening.

We willen je alvast van harte bedanken voor je bijdrage!